Nordic Health Institute Svenska
pexels-photo-415722.jpeg

Nordic Health Institute

 

Effektiv smärtlindring - Förankrad i evidens- och faktabaserad data samt modern vetenskap inom smärta

Nordic Health Institute effektiviserar behandlingen av långvarig smärta - för att gagna individer och samhällen i Norden. Vårt behandlingskoncept '30/30' är förankrad i modern vetenskap inom området smärta samt förankrad i evidensbaserad data, vilket eliminerar det föråldrade biomedicinska tillvägagångssättet för smärtlindring. Kärnan i konceptet består av en djupgående screening av klienten före den första konsultationen; därmed säkrar vi att klienten får rätt behandling från första start.

Vårt 30/30-koncept

Konceptet består av tre delar som gemensamt säkerställer en evidens- och vetenskaplig baserad behandling av klienten.

 
if_icon-document-text_211656.png

1 | frågeformulär

Våra klienter svarar på ett grundligt frågeformulär med vetenskaplig förankring samt validerade frågor. Frågeformuläret ger oss en inblick i klientens smärtproblematik och de faktorer som kan påverka den smärta som klienten upplever. Svaren ligger till grund för den undersökning som vi i ett senare skede utför

lup.png

2 | Screening

Genom en grundlig analys segmenteras klienten utifrån en välgrundad och objektiv bedömning. På detta sätt ser vi till att klienten får rätt typ av behandling från första gången. En screening kan också innebära att vi väljer att inte erbjuda klienten behandling hos oss, detta m vi anser att en annan typ av behandling krävs.

thumbnail(1).png

3 | Behandling

Behandlingen skräddarsys utifrån de resultat som erhållits genom screeningen. En konsultation består av 30 minuter dialog mellan klient och behandlare samt 30 minuter individuella övningar för att återfå tidigare funktionsnivå i området där klienten upplever sin smärta.