Nordic Health Institute Svenska
Banner-billede cykel2.jpg

Nordic Health Institute

 

Effektiv smärtbehandling - med dokumenterat långvarig effekt

Med PainCare-konceptet levererar vi effektiv smärtbehandling – förankrat i data och senaste forskningen. Vårt behandlingskoncept tillsammans med vår unika och djupgående klientscreening säkerställer en korrekt behandling från början.


Vårt behandlingskoncept: NHI PainCare

Konceptet består av tre delar som gemensamt säkerställer en evidens- och vetenskaplig baserad behandling av klienten.

if_icon-document-text_211656.png

1 | frågeformulär

Våra klienter svarar på ett grundligt frågeformulär med vetenskaplig förankring samt validerade frågor. Frågeformuläret ger oss en inblick i klientens smärtproblematik och de faktorer som kan påverka den smärta som klienten upplever. Svaren ligger till grund för den undersökning som vi i ett senare skede utför

lup.png

2 | Screening

Genom en grundlig analys segmenteras klienten utifrån en välgrundad och objektiv bedömning. På detta sätt ser vi till att klienten får rätt typ av behandling från första gången. En screening kan också innebära att vi väljer att inte erbjuda klienten behandling hos oss, detta m vi anser att en annan typ av behandling krävs.

thumbnail(1).png

3 | Behandling

Behandlingen skräddarsys utifrån de resultat som erhållits genom screeningen. En konsultation består av dialog mellan klient och behandlare samt individuella övningar för att återfå tidigare funktionsnivå i området där klienten upplever sin smärta.


 

PainCare-resultat

 
 
Förväntar sig inte, eller i betydligt mindre utsträckning, användningen av extern behandling i framtiden
Sjukförsäkringsbolag hos ett stort danskt företag upplevde 52% färre anmälda skador